12½ jaar Yotta

Op 1 april 2004 namen de Kindertelefoon en de Vertrouwenslijn (de tegenwoordige Luisterlijn) in Den Haag het webrooster Yotta in gebruik.

Ylab ontwikkelde Yotta in nauwe samenwerking met deze hulplijnen. In de jaren die volgden ontdekten steeds meer organisaties het gebruiksgemak van Yotta.

Inmiddels zijn er meer dan 8.000 vrijwilligers en medewerkers actief geweest in Yotta, waarvan er 3.000 nog elke maand inloggen.

Aantal gebruikers van Yotta

Jaarlijkse toename in gebruik

In het eerste jaar werden er 18 maandroosters gemaakt met Yotta. In 2016 is dat aantal gegroeid tot 576 maandroosters — met meer dan 100.000 diensten — per jaar.

Aantal roosters en diensten per jaar

Veranderende hulpverlening

In de beginjaren lag de nadruk op telefonische hulpverlening, chat was net in opkomst. Tegenwoordig nemen chat en telefoon een even belangrijke plaats in.

Verdeling van soort lijnen

Continue ontwikkeling

In 12½ jaar zijn er veel functies aan Yotta toegevoegd om het plannen van de bezetting te ondersteunen. Maar ook op technisch vlak is Yotta continue met de tijd meegegaan.

Yotta versies vs Technische ontwikkelingen